Kako je studirati u Hrvatskoj?

Studentice i studenti, recite nam što mislite o studiranju u Hrvatskoj ispunjavanjem online upitnika EUROSTUDENT i time ukažite na dobre i loše strane studentskog života u Hrvatskoj.

O Eurostudentu Pristupi upitniku
Eurostudent VI

O eurostudentu

 

Eurostudent - About Header
EUROSTUDENT VI je istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja koje se provodi u više od 30 europskih zemalja. Istraživanje je ujedno i najveće europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda koje na europskoj razini koordinira Das Deutsche Zentrum für Hochschul - und Wissenschaftsforschung (DZHW).

Cilj istraživanja je dobiti empirijske uvide u životne uvjete studenata u pogledu obrazovnih iskustava, smještaja, prehrane, troškova studija, međunarodne mobilnosti i mogućih prepreka za uspješno završavanje studija. Istraživanjem se želi dobiti odgovor na pitanje: Kako je danas studirati u Hrvatskoj?

 

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Istraživanje EUROSTUDENT VI provodi se web anketom na reprezentativnom uzorku od 36.000 redovitih ili izvanrednih studenata koji trenutačno studiraju na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju na javnim i privatnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Provedba istraživanja omogućit će preciznu procjenu populacije studenata i komparaciju s prethodnim EUROSTUDENT istraživanjima provedenim u Hrvatskoj, ali i drugim europskim zemljama.

 

KAKO SUDJELOVATI?

Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno. Web anketi je moguće pristupiti u razdoblju od 6. travnja do 22. lipnja 2016. na dva načina:

1. preko poveznice (linka) koja će biti upućena na e-mail studenata

2. pristupnom procedurom na ovoj mrežnoj stranici.

Odgovori u upitniku kasnije će biti podvrgnuti anonimizaciji u kojoj će biti onemogućeno povezivanje s osobnim identitetom studenata te će biti obrađivani isključivo statistički na grupnoj razini. Povjerljivost podataka bit će u potpunosti osigurana te će pristup prikupljenim podacima imati samo članovi istraživačkog tima zaduženi za prikupljanje i analizu podataka.

 

ZAŠTO SUDJELOVATI?

Sudjelovanjem u istraživanju imate priliku upozoriti na postojeće probleme s kojima se suočavate tijekom studiranja i pridonijeti poticanju promjena usmjerenih na podizanje kvalitete studentskog standarda.

Ispunjavanjem upitnika omogućujete da se na osnovi realnih empirijskih podataka koji odražavaju Vaše mišljenje i iskustava u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj kreiraju mjere javnih politika u skladu s Vašim potrebama.

 

ČEMU SLUŽE REZULTATI?

Rezultati istraživanja te njihova objava pružaju cjelovitu sliku kvalitete studentskog života studenata visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Usporedba položaja hrvatskih studenata s položajem studenata iz drugih europskih država predstavlja osnovu za unapređenje studentskog standarda u skladu s pozitivnim praksama drugih država.

Rezultati prethodnih EUROSTUDENT istraživanja već su korišteni u svrhu izrade Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te su potaknuli osnivanje Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

Utvrđene potrebe i iskustva hrvatskih studenata predstavljaju odgovornost za sve zainteresirane aktere (studente, visoka učilišta i donositelje javnih politika) da se uključe u raspravu o kreiranju novih i unapređenju postojećih mjera obrazovne politike s ciljem postizanja dobrih obrazovnih šansi za sve studente, kao i veće senzibilizacije za uvjete u kojima studenti žive i studiraju.

Rezultati istraživanja EUROSTUDENT VI bit će objavljeni do kraja 2016. godine.