loading

tko, kako, zašto, čemu

Ukratko o projektu

Ukratko o projektu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske nositelj je nacionalnoga istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku. Hrvatska se prvi put uključila 2010. godine u istraživanje EUROSTUDENT u njegovu četvrtome ciklusu, sudjelovala je u petome i šestome ciklusu (EUROSTUDENT V. i VI. ), a u lipnju 2018. započeo je i sedmi ciklus istraživanja (EUROSTUDENT VII.)

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o demografskome profilu, socio-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o njihovim iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost.

Podaci se prikupljaju na nacionalnoj razini, izrađuju nacionalna izvješća, a potom analiziraju i na razini svih država koje sudjeluju u istraživanju te objavljuju u međunarodnome izvješću nakon svakog ciklusa istraživanja.

Detaljnije informacije o međunarodnome projektu EUROSTUDENT dostupne su na poveznici.

https://www.eurostudent.eu/

O istraživanju

Istraživanje EUROSTUDENT prikuplja i analizira usporedive podatke o socijalnoj dimenziji europskog visokog obrazovanja. Pokriven je širok raspon tema vezanih uz socijalne i ekonomske uvjete života studenata. Istraživanje nastoji pružiti pouzdane i usporedive podatke zahvaljujući jedinstvenoj međunarodnoj koordinaciji kroz konzorcij EUROSTUDENT sa snažnom mrežom nacionalnih partnera u svakoj državi sudionici. Na taj način stvoreni su uvjeti za analize nacionalnih politika vezanih uz socijalnu dimenziju visokog obrazovanja te njihovu usporedbu u odnosu na međunarodnu perspektivu. Glavni korisnici rezultata istraživanja su kreatori politika visokog obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini, istraživači u ovom području, čelnici visokoobrazovnih institucija i studenti diljem Europe, s ciljem unapređenja kvalitete studentskog života i razvoja politika vezanih uz unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju.

EUROSTUDENT sve prikupljene podatke pohranjuje u bazu podataka EUROSTUDENT. Usporedne analize konzorcija EUROSTUDENT dostupne su najširoj zainteresiranoj javnosti, a nacionalni i usporedni podaci koriste se za daljnje analize, istraživanja i izvješća.

U lipnju 2018. godine započeo je sedmi ciklus istraživanja EUROSTUDENT VII. Anketiranje studentske populacije provodi se tijekom 2019. godine, a planirano je da rezultati i analize budu objavljeni u proljeće 2021. godine.
 

Informacije o zaštiti podataka u istraživanju EUROSTUDENT

EUROSTUDENT je međunarodni znanstveno-istraživački projekt. Glavni cilj projekta je prikupljanje podataka o socijalnim i ekonomskim uvjetima života studenata u Europi. Provodi se u više od 30 država, i obuhvaća pitanja o uvjetima života i studiranja, kao što su način ulaska u visoko obrazovanje, obilježja studija, rad, prihodi i troškovi tijekom studija, životni uvjeti i međunarodna mobilnost. Individualna obilježja studenata kao što su socioekonomski ili zdravstveni status se ispituju u svrhu potpunijeg razumijevanja potreba različitih skupina studenata. Nositelj projekta u Hrvatskoj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja [https://mzo.hr] koje istraživanje provodi u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu [https://www.pravo.unizg.hr].

U ovo istraživanje Vas je pozvalo Vaše visoko učilište na zamolbu istraživačkog tima. Visoko učilište pri tome nije ustupilo bilo kakve Vaše kontakt podatke istraživačkom timu.

Vaši odgovori će se koristiti isključivo u znanstvene i statističke svrhe te će svi rezultati biti objavljivani isključivo na grupnoj razini iz koje neće biti moguće prepoznati Vaše individualne odgovore. Osim toga, glavni rezultati će biti na jednak način objavljeni za sve zemlje sudionice istraživanja. Dodatno, preko Research Data Centre for Higher Education Research and Science Studies [https://www.fdz.dzhw.eu] svi odgovori će u anonimnom obliku biti dostupni i svim ustanovama sudionicima EUROSTUDENT projekta te znanstvenicima i drugim korisnicima koji će moći koristiti podatke isključivo u neprofitne, znanstvene i statističke svrhe. Sve ustanove članice projekta su pod obvezom poduzimanja svih tehničkih i organizacijskih mjera u svrhu zaštite podataka od bilo kojeg neovlaštenog pristupa. Istraživanje se provodi u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti o osobnih podataka (GDPR - Uredba (EU) 2016/679).

Pristanak

Vaše sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. Ukoliko ne želite sudjelovati u istraživanju to za Vas neće imati nikakve negativne posljedice niti itko može znati jeste li u istraživanju sudjelovali ili ne jer je istraživanje u Hrvatskoj potpuno anonimno. Ni na tehničkoj razini se ne bilježe nikakvi podaci koji bi mogli poslužiti razotkrivanju identiteta sudionika. U razdoblju prikupljanja podataka samo Vi možete u skupu svih podataka identificirati koji su Vaši podaci i ponovo im pristupiti putem mogućnosti snimanja danih odgovora radi ponovnog ulaska u anketu. Preporučujemo Vam da to snimanje izvršite neposredno nakon odgovora na pitanje o pristanku na upotrebu podataka. Na adresu elektroničke pošte koju sami odaberete bit će Vam strojno poslana poveznica sa šifrom koja omogućuje višekratne ulaske u anketu. Ukoliko to ne učinite prije izlaska iz ankete ili završite anketu, nitko više neće u cijelom skupu prikupljenih podataka moći identificirati Vaše podatke. Napominjemo da će sa završetkom prikupljanja podataka u ovom istraživanju (kraj lipnja 2019.) pristup pojedinim zapisima biti onemogućen na način da se web anketi više neće moći pristupiti.

Istraživanje se provodi u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka što znači:

  • da će se svi podaci koristiti isključivo u neprofitne, znanstvene i statističke svrhe i da će biti dostupni isključivo u anonimnom obliku svim institucijama sudionicama projekta i drugim korisnicima;
  • ukoliko odlučite povući svoj pristanak koji ste prethodno dali na kraju ove obavijesti dovoljno je da promijenite odgovor o pristanku na početku ankete ili sami izbrišete cijeli zapis podataka u anketi klikom na oznaku „Obriši odgovore i izađi“ koja se nalazi na vrhu stranice ankete;
  • ukoliko imate bilo kakve sumnje imate pravo znati koji su sve podaci pohranjeni, te imate mogućnost prigovora povjereniku za zaštitu osobnih podataka MZO: SzZOP@mzo.hr. Isti povjerenik je zadužen i za praćenje pridržavanja svih predviđenih mjera zaštite podataka.

Za slučaj kršenja Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte: azop@azop.hr 

Ukoliko budete imali pitanja o privatnosti podataka možete se obratiti voditelju istraživanja prof.dr.sc. Ivanu Rimcu putem elektroničke pošte: ivan.rimac@pravo.hr.

U slučaju da imate bilo kakvih drugih pitanja oko ovog projekta ili istraživanja možete se obratiti članovima istraživačkog tima putem elektroničke pošte: eurostudent7@pravo.hr.

Vaši odgovori su u potpunosti anonimni te će im se u analitičke svrhe pristupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 na prethodno opisan način.

Ovaj tekst možete preuzeti kao pdf dokument.

Tko može sudjelovati

Tko može sudjelovati

U anketiranju mogu sudjelovati svi studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, bez obzira na studentski status.

Kako sudjelovati

Kako sudjelovati

Studenti mogu pristupiti upitniku putem poveznice na web anketu koju će dobiti na svoju adresu elektroničke pošte ili izravno s ove mrežne stranice.

Zašto sudjelovati

Zašto sudjelovati

Sudjelovanjem u istraživanju studenti imaju priliku upozoriti na probleme s kojima se suočavaju tijekom studiranja i potaknuti promjene koje će biti usmjerene podizanju kvalitete studentskog standarda.

Čemu služe rezultati

Čemu služe rezultati

Korištenjem rezultata istraživanja o različitim aspektima i uvjetima studentskoga života želimo smanjiti nejednakost u visokom obrazovanju, poticati veću uključenost u visoko obrazovanje studenata iz podzastupljenih i socijalno ranjivih društvenih skupina, otklanjajući zapreke pri njihovom upisu i završavanju studija. Stoga je iznimno važno da anketi pristupi što veći broj studenata da bismo njome obuhvatili što veći dio studentskog tijela i prikupili relevantne podatke.

Ispunite anketu

Pristupi upitniku

Pozivamo sve studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj da sudjeluju u istraživanju EUROSTUDENT VII. i pristupe ispunjavanju upitnika.