loading

tko, kako, zašto, čemu

Ukratko o projektu

Ukratko o projektu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske nositelj je nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku. Hrvatska se prvi put uključila 2010. godine u istraživanje EUROSTUDENT u njegovu četvrtom ciklusu, sudjelovala je u petom, šestom i sedmom ciklusu  (EUROSTUDENT V., VI. I VII.), a u studenom 2021. započeo je i osmi ciklus istraživanja (EUROSTUDENT VIII.)

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o demografskome profilu, socio-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o njihovim iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost. Uz to, istraživanje će se fokusirati na izvedbene karakteristike nastave, uspješnost studiranja i zdravstvene aspekte pandemije i potresa u proteklom razdoblju.

Podaci se prikupljaju na nacionalnoj razini, izrađuju nacionalna izvješća, zatim analiziraju i na razini svih država koje sudjeluju u istraživanju te objavljuju u međunarodnom izvješću nakon svakog ciklusa istraživanja.

Detaljnije informacije o međunarodnome projektu EUROSTUDENT dostupne su na poveznici.

https://www.eurostudent.eu/

O istraživanju

Istraživanje EUROSTUDENT prikuplja i analizira usporedive podatke o socijalnoj dimenziji europskoga visokog obrazovanja. Obuhvaća širok raspon tema vezanih uz socijalne i ekonomske uvjete života studenata. Istraživanje nastoji pružiti pouzdane i usporedive podatke zahvaljujući jedinstvenoj međunarodnoj koordinaciji uz konzorcij EUROSTUDENT sa snažnom mrežom nacionalnih partnera u svakoj državi sudionici. Na taj način stvoreni su uvjeti za analize nacionalnih politika vezanih uz socijalnu dimenziju visokog obrazovanja te njihovu usporedbu u odnosu na međunarodnu perspektivu. Glavni korisnici rezultata istraživanja su kreatori politika visokog obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini, istraživači u ovom području, čelnici visokoobrazovnih institucija i studenti diljem Europe, s ciljem unapređenja kvalitete studentskog života i razvoja politika vezanih uz unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju.

EUROSTUDENT pohranjuje sve prikupljene podatke u bazu podataka EUROSTUDENT. Usporedne analize konzorcija EUROSTUDENT dostupne su najširoj zainteresiranoj javnosti, a nacionalni i usporedni podaci koriste se za daljnje analize, istraživanja i izvješća.

U studenome 2021. godine započeo je sedmi ciklus istraživanja EUROSTUDENT VIII. Anketiranje studentske populacije provodi se tijekom 2022. godine, a rezultati i analize bit će objavljeni u jesen 2023. godine.

 

Informacije o zaštiti podataka u istraživanju EUROSTUDENT

EUROSTUDENT je međunarodni znanstveno-istraživački projekt koji se provodi u više od 30 zemalja uključenih u Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA).

Glavni cilj projekta je prikupljanje podataka o socijalnim i ekonomskim uvjetima života studenata u europskim zemljama. Istraživanje obuhvaća pitanja o uvjetima života i studiranja, načinu ulaska u visoko obrazovanje, obilježjima studija, radu u vrijeme studija, prihodima i troškovima tijekom studija, životnim uvjetima te međunarodnoj mobilnosti. Specifičnost Eurostudent VIII istraživanja je osvrt na utjecaj pandemije u proteklom razdoblju na uvjete studiranja.

Svrha istraživanja Eurostudent je pružiti podatke nacionalnim ministarstvima koji su potrebni za razvoj mjera kojima se postižu ciljevi istaknuti u nizu deklaracija kojima se propagira veća dostupnost visokog obrazovanja svim slojevima društva te pomoć ranjivim skupinama pri ulasku u studij i studiranju. Pri tome se provjerava koliko uobičajene mjere zaštite studentskog standarda postižu ciljeve da se studenti održe u studiju i završe ga. 

Individualna obilježja studenata kao što su socioekonomski ili zdravstveni status  ispituju se u svrhu potpunijeg razumijevanja potreba različitih skupina studenata.

Nositelj projekta u Hrvatskoj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja [https://mzo.hr] koje istraživanje provodi u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu [https://www.pravo.unizg.hr].

Osobni podaci o studentima služe samo u svrhu poziva na sudjelovanje u istraživanju. E-mail adrese prikupilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja od visokih učilišta i one će biti korištene samo u svrhu pozivanja na sudjelovanje u istraživanju koje se obraća isključivo studentima.

Svaki sudionik dobio je na svoju e-mail adresu jedinstveni token (link) kojim samo on može ući u anketu. Token omogućuje prekid i nastavak popunjavanja ankete, sve do trenutka kada student pošalje podatke na kraju ankete. Slanjem podataka prekida se veza s pojedinim sudionikom i zapisani podaci sadrže samo odgovore na anketna pitanja bez osobnih identifikatora.

Odgovori u anketi koristit će se isključivo u znanstvene svrhe i biti analizirani statističkim metodama.

Rezultati analize podataka bit će objavljeni u Nacionalnom izvješću projekta Eurostudent VIII za Hrvatsku, međunarodnoj studiji s usporedbama rezultata za sve zemlje uključene u međunarodni projekt te kao integrirani anonimizirani skup podataka kojemu mogu pristupiti drugi znanstvenici isključivo u svrhu znanstvenih analiza. Dostupnost podataka bit će vođena iz jednog centra Research Data Centre for Higher Education Research and Science Studies [https://www.fdz.dzhw.eu] kako bi se osigurala maksimalna zaštita od neprimjerene upotrebe anonimiziranih podataka.

Sve ustanove članice projekta obvezne su poduzimati sve tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite podataka od bilo kojega neovlaštenog pristupa. Istraživanje se provodi u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR - Uredba /EU/ 2016/679).   

Pristanak 

Vaše sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. Ako ne želite sudjelovati u istraživanju i dobivati podsjetnike na anketu, to za Vas neće imati nikakve negativne posljedice niti itko može znati jeste li u istraživanju sudjelovali ili niste. Ni na tehničkoj razini ne bilježe se nikakvi podaci koji bi mogli poslužiti razotkrivanju identiteta sudionika. U razdoblju prikupljanja podataka samo Vi možete pristupati odgovorima koje ste dali putem tokena koji ste dobili u pozivu. Slanjem podataka na kraju ankete prekida se svaka veza prikupljenih podataka s Vašim identitetom. 

Istraživanje se provodi u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka što znači: 

  • da će se svi podaci koristiti isključivo u znanstvene svrhe i da će biti dostupni isključivo u anonimnom obliku za znanstvene analize; 
  • ako odlučite povući svoj pristanak koji ste prethodno dali na kraju ove obavijesti, dovoljno je da promijenite odgovor o pristanku na početku ankete i prelaskom na sljedeću stranicu dođete na kraj ankete te pošaljete samo taj jedan odgovor; 
  • ako imate bilo kakve sumnje, trebate znati koji su sve podaci pohranjeni te imate mogućnost prigovora povjereniku za zaštitu osobnih podataka MZO-a: SzZOP@mzo.hr. Isti povjerenik zadužen je i za praćenje pridržavanja svih predviđenih mjera zaštite podataka.

U slučaju kršenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR - Uredba /EU/ 2016/679) možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte: azop@azop.hr.

Ako budete imali pitanja o privatnosti podataka, možete se obratiti voditelju istraživanja prof. dr. sc. Ivanu Rimcu putem elektroničke pošte: ivan.rimac@pravo.hr. 

U slučaju da imate druga pitanja vezana uz ovaj projekt ili istraživanje, možete se obratiti članovima istraživačkog tima putem elektroničke pošte: eurostudent@pravo.hr. 

Suglasnost ne uključuje pristanak na korištenje podataka o zdravlju studenta. Poseban pristanak za korištenje tih podataka tražit će se prije pitanja o zdravlju te će sudionik/ca ankete moći preskočiti ta pitanja ako ne pristaje na korištenje tog dijela podataka u istraživačke svrhe opisane u Informacijama o istraživanju i zaštiti podataka https://www.eurostudent.hr/userfiles/pdfs/info2.pdf.

Uvid u sadržaj pitanja u upitniku moguć je samo uz davanje privremenog pristanka u ovom pitanju. Ako želite promijeniti odgovor o pristanku na sudjelovanje u istraživanju, vratite se na ovo pitanje i promijenite odgovor. Ako je odgovor „ne“, nakon toga zaključajte anketu prelaskom na sljedeću stranicu i pošaljite upitnik. Svi podaci koje ste eventualno dali u Vašem informativnom pregledu ankete brišu se i bilježi se samo Vaš odgovor na ovo pitanje. Odgovor „ne“ ujedno znači da nećete dobiti naknadne poruke koje Vas podsjećaju na nedovršenu anketu u ovom istraživanju.

Ovaj tekst možete preuzeti kao pdf dokument.

Tko može sudjelovati

Tko može sudjelovati

U anketiranju mogu sudjelovati svi studenti visokih učilišta u Republici Hrvatskoj bez obzira na studentski status.

Kako sudjelovati

Kako sudjelovati

Studenti mogu pristupiti upitniku u razdoblju od 10. svibnja do 30. lipnja 2022. putem poveznice na web anketu koju će dobiti na svoju elektroničku adresu ili izravno s ove web stranice. Poveznica pristigla elektroničkom poštom na e-mail adresu koju je Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ovu svrhu proslijedilo visoko učilište na kojem student studira je izravan ulaz u anketu. Poveznica s ove web stranice omogućuje studentima koji nisu dobili e-mail poruku (ili im je ona otišla u spam) da se uključe u istraživanje putem svog AAI identiteta.

Zašto sudjelovati

Zašto sudjelovati

Sudjelovanjem u istraživanju studenti imaju priliku upozoriti na probleme s kojima se suočavaju tijekom studiranja i potaknuti promjene koje će biti usmjerene podizanju kvalitete studentskog standarda.

Korištenjem rezultata istraživanja o različitim aspektima i uvjetima studentskoga života želimo smanjiti nejednakost u visokom obrazovanju, poticati veću uključenost u visoko obrazovanje studenata iz podzastupljenih i socijalno ranjivih društvenih skupina te tako otkloniti zapreke pri njihovu upisu i završavanju studija. Stoga je iznimno važno da anketi pristupi što veći broj studenata kako bismo njome obuhvatili što veći dio studentskog tijela i prikupili relevantne podatke.

Čemu služe rezultati

Čemu služe rezultati

Rezultati istraživanja pružaju cjelovitu sliku kvalitete studentskog života u Hrvatskoj, a utvrđene potrebe i iskustva studenata predstavljaju temelj za razvoj učinkovitih javnih politika s ciljem osiguravanja jednakog pristupa kvalitetnom visokom obrazovanju.

Zbog široke tematske pokrivenosti i uključenosti različitih skupina dionika, EUROSTUDENT nastoji koristiti različitim ciljnim skupinama, bilo izravnim sudjelovanjem u projektu ili kao korisnicima javno dostupnih podataka i rezultata.

 

Ciljne skupine su:

  •  - Donositelji politika na europskoj i nacionalnoj razini. EUROSTUDENT pruža usporedive podatke i analize o studentima u Europskom prostoru visokog obrazovanja koje nisu dostupne drugdje. Formati izvješća usmjereni su upravo na ovu skupinu i predstavljaju sažet pregled relevantnih tema.
  •  - Istraživači. Nacionalni timovi EUROSTUDENT-a imaju izravnu korist od sudjelovanja u projektu povezivanjem s mrežom stručnjaka radi razmjene znanja o provedbi i analizi istraživanja na nacionalnoj razini. Nadalje, rezultati i podaci prikupljeni u projektu dostupni su članovima istraživačke zajednice i izvan projekta, informirajući ih i omogućujući im daljnja istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u pojedinim državama te usporedne analize. Podatke EUROSTUDENT-a redovito koriste i navode vanjski istraživači.
  •  - Studenti u Europskom prostoru visokog obrazovanja i javnost. Podaci i rezultati EUROSTUDENT-a zanimljivi su i samim studentima. Osim što koriste studentima kao političkim dionicima (npr. Europska studentska unija), podaci EUROSTUDENT-a također mogu koristiti svim studentima. Primjerice, studenti koji planiraju studij u inozemstvu mogu koristiti podatke za prikupljanje informacija o prosječnim životnim troškovima ili tipičnim životnim situacijama u promatranim državama. Studenti se mogu osloniti na objavljene podatke i za potrebe studija, npr. izradu diplomskih radova. Široj javnosti pristupa se putem širih medijskih aktivnosti, informirajući je o zanimljivim rezultatima istraživanja.

Ispunite anketu

Pristupi upitniku

Pozivamo sve studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj da sudjeluju u istraživanju EUROSTUDENT VIII. i pristupe ispunjavanju upitnika.