loading

Pravila privatnosti GDPR

EUROSTUDENT je međunarodni znanstveno-istraživački projekt. Glavni cilj projekta je prikupljanje podataka o socijalnim i ekonomskim uvjetima života studenata u Europi. Provodi se u više od 30 država, i obuhvaća pitanja o uvjetima života i studiranja, kao što su način ulaska u visoko obrazovanje, obilježja studija, rad, prihodi i troškovi tijekom studija, životni uvjeti i međunarodna mobilnost. Individualna obilježja studenata kao što su socioekonomski ili zdravstveni status se ispituju u svrhu potpunijeg razumijevanja potreba različitih skupina studenata. Nositelj projekta u Hrvatskoj je Ministarstvo znanosti i obrazovanja [https://mzo.hr] koje istraživanje provodi u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu [https://www.pravo.unizg.hr]. 

U ovo istraživanje Vas je pozvalo Vaše visoko učilište na zamolbu istraživačkog tima.  Visoko učilište pri tome nije ustupilo bilo kakve Vaše kontakt podatke istraživačkom timu.   

Vaši odgovori će se koristiti isključivo u znanstvene i statističke svrhe te će svi rezultati biti objavljivani isključivo na grupnoj razini iz koje neće biti moguće prepoznati Vaše individualne odgovore. Osim toga, glavni rezultati će biti na jednak način objavljeni za sve zemlje sudionice istraživanja. Dodatno, preko Research Data Centre for Higher Education Research and Science Studies [https://www.fdz.dzhw.eu] svi odgovori će u anonimnom obliku biti dostupni i svim ustanovama sudionicima EUROSTUDENT projekta te znanstvenicima i drugim korisnicima koji će moći koristiti podatke isključivo u neprofitne, znanstvene i statističke svrhe.  Sve ustanove članice projekta su pod obvezom poduzimanja svih tehničkih i organizacijskih mjera u svrhu zaštite podataka od bilo kojeg neovlaštenog pristupa. Istraživanje se provodi u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti o osobnih podataka (GDPR - Uredba (EU) 2016/679).   

Pristanak 

Vaše sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. Ukoliko ne želite sudjelovati u istraživanju to za Vas neće imati nikakve negativne posljedice niti itko može znati jeste li u istraživanju sudjelovali ili ne jer je istraživanje u Hrvatskoj potpuno anonimno. Ni na tehničkoj razini se ne bilježe nikakvi podaci koji bi mogli poslužiti razotkrivanju identiteta sudionika. U razdoblju prikupljanja podataka samo Vi možete u skupu svih podataka identificirati koji su Vaši podaci i ponovo im pristupiti putem mogućnosti snimanja danih odgovora radi ponovnog ulaska u anketu. Preporučujemo Vam da to snimanje izvršite neposredno nakon odgovora na pitanje o pristanku na upotrebu podataka. Na adresu elektroničke pošte koju sami odaberete bit će Vam strojno poslana poveznica sa šifrom koja omogućuje višekratne ulaske u anketu. Ukoliko to ne učinite prije izlaska iz ankete ili završite anketu, nitko više neće u cijelom skupu prikupljenih podataka moći identificirati Vaše podatke. Napominjemo da će sa završetkom prikupljanja podataka u ovom istraživanju (1. listopada 2019.) pristup pojedinim zapisima biti onemogućen na način da se web anketi više neće moći pristupiti.

Istraživanje se provodi u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka što znači: 

  • da će se svi podaci koristiti isključivo u neprofitne, znanstvene i statističke svrhe i da će biti dostupni isključivo u anonimnom obliku svim institucijama sudionicama projekta i drugim korisnicima; 
  • ukoliko odlučite povući svoj pristanak koji ste prethodno dali na kraju ove obavijesti dovoljno je da promijenite odgovor o pristanku na početku ankete ili sami izbrišete cijeli zapis podataka u anketi klikom na oznaku „Obriši odgovore i izađi“ koja se nalazi na vrhu stranice ankete; 
  • ukoliko imate bilo kakve sumnje imate pravo znati koji su sve podaci pohranjeni, te imate mogućnost prigovora povjereniku za zaštitu osobnih podataka MZO: xxxxxxxx.  Isti povjerenik je zadužen i za praćenje pridržavanja svih predviđenih mjera zaštite podataka.
  • kontaktni podaci prikupljeni na našim web stranicama na kontakt formi neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na vaš upit!

Za slučaj kršenja Opće odredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte: azop@azop.hr

Ukoliko budete imali pitanja o privatnosti podataka možete se obratiti voditelju istraživanja prof.dr.sc. Ivanu Rimcu putem elektroničke pošte: ivan.rimac@pravo.hr

U slučaju da imate bilo kakvih drugih pitanja oko ovog projekta ili istraživanja možete se obratiti članovima istraživačkog tima putem elektroničke pošte: eurostudent7@pravo.hr

Vaši odgovori su u potpunosti anonimni te će im se u analitičke svrhe pristupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 na način opisan u Informacijama o istraživanju i zaštiti podataka: xxxxxxx.

Ova suglasnost ne uključuje pristanak na korištenje podataka o zdravlju i odnos visokog učilišta prema zdravstvenim teškoćama studenta. Posebni pristanak za korištenje tih podataka će se tražiti prije pitanja o zdravlju te će sudionik/ica ankete moći preskočiti ta pitanja ako nije suglasan/na s korištenjem tog dijela podataka u istraživačke svrhe opisane u Informacijama o istraživanju i zaštiti podataka.

Ispunite anketu

Pristupi upitniku

Pozivamo sve studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj da sudjeluju u istraživanju EUROSTUDENT VII. i pristupe ispunjavanju upitnika.